Svenska Demensdagarna 2019

16 – 17 maj, 2019
Svenska nätverket för demenskunskap arbetar för att öka den gemensamma kunskapen, som är en förutsättning för att hjälpa patienter och anhöriga på ett professionellt sätt. 2019 är det återigen dags att genomföra den årliga konferensen i Malmö, då även med 20 års jubileum.

Plats: MalmöMässan, Malmö
Mer information: svenskademensdagarna.se