Anhörigriksdagen 2020

Meetx PCO

3-4 november 2020

Anhörigriksdagen 2020 – ett digitalt event
Temat för 2020 års Anhörigriksdag, Anhörig vid livets slut, har under flera år funnits med bland de mest efterfrågade ämnena i de utvärderingar som lämnats in av besökare. Då Anhörigas Riksförbund kunde meddela Karlstad att de vunnit dragkampen om att få stå som värd för Anhörigriksdagen var glädjen stor bland stadens beslutsfattare och de som jobbat med frågan under en längre tid.

På grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer har vi valt att göra årets Anhörigriksdag helt digital, men tacksamt nog kan Karlstad kommun ta emot oss fysiskt på plats nästa år 2021 istället.

PLats: N/A
Mer information: anhorigriksdagen.se