SSKR 9:e nationella kongress


3 – 4 april, 2019
Kongressen riktar sig till Stomiterapeuter, Sjuksköterskor samt övrig vårdpersonal inom kolorektal- urologisk omvårdnad. Denna gång kommer vi även att bjuda in stomiterapeuter och andra intresserade från våra nordiska grannländer.
Program/tema: Fokus framtid
Program områden: Digitala lösningar en del av framtiden! Prehabilitering Kirurgisk behandling i nutid och framtid, Medicinsk behandling i nutid och framtid.
Det finns stora möjligheter att skapa kontakter, besöka vår utställning och se de nya produkterna på marknaden för vårdprofessionen inom kolorektal- och urologisk omvårdnad.

Plats: Scandic Triangeln, Malmö
Mer information: sskr.nu