Socialt byggande

18 – 19 september, 2019
Socialt byggande och modernt självbyggeri – inkluderande projektformer i bostadsbyggandet. Inför våren 2019 planeras en konferens på temat socialt byggande (själv- och tillsammansbyggande, byggemenskaper och bogemenskaper) med särskilt fokus på självbyggeri. För att generera en förändring inom området är målet med konferensen att alla ska få en gemensam bild av det aktuella kunskapsläget kring socialt byggande och självbyggeri. Konferensen ska synliggöra och diskutera olika former för socialt byggande och självbyggeri och inspirera och stimulera till ett fortsatt arbete med frågan.

Konferensen om socialt byggande och modernt självbyggeri syftar till att:

  • Sprida relevant och aktuell forskning från Sverige och internationellt
  • Visa på praktiska och aktuella exempel från Sverige och andra delar av världen
  • Uppmärksamma och skap diskussion på policynivå om förutsättningar (möjligheter och hinder) och för socialt byggande och självbyggeri.

Plats: Chalmers Johanneberg, Göteborg
Mer information: socialtbyggande.se