Psykologikonferensen 2019


28 – 29 mars, 2019
På Psykologikonferensen 2019 har vi valt evidens och etik i praktiken som övergripande tema. Ett tema som inte bara ligger till grund för Sveriges största mötesplats för dig som studerar, forskar och praktiserar psykologi, utan också som förutsättning för hela yrket.

Plats: Clarion Hotel, Stockholm
Mer information: Psykologikonferensen 2019