Power Circle Summit 2019

Meetx PCO
7 maj, 2019
Power Circle Summit är energisektorns mötesplats. Detta är konferensen som samlar landets viktigaste beslutsfattare, påverkare och vägvisare för kunskaps- och idéutbyte med syftet att lyfta tankar kring teknik och opinion som påverkar energimarknaden.

Plats: Svenska Mässan, Göteborg
Mer information: pcsummit.se