Nätverksträff Signs of safety


1 – 3 december, 2020
Signs of Safety har på allvar fått fäste inom den sociala barn- och ungdomsvården i Sverige och en praktik som förändrar det sociala arbetet på djupet används i fler och fler kommuner. Många kommuner är intresserade av fullskalig implementering av Signs of Safety inom alla socialtjänstens verksamhetsområden. Syftet med konferensen är att lära av varandra, skapa nätverk och utbyta erfarenheter. Alla presentationer är av praktiker för praktiker och vår ambition är att lyfta fram röster från familjer och från socialarbetare. Signs of Safetys vision är att lösningarna för barns säkerhet och trygghet bäst skapas av barnets familj och nätverk.
Inbjudan riktar sig till både chefer och praktiker. Signs of Safetys förändringsteori och verktyg används inom alla nivåer i organisationerna och det nyfikna, frågande förhållningssättet är grundläggande i en tillitsbaserad lärande organisation.

Plats: Jönköping Congress Center Elmia
Mer information: hemsida kommer inom kort