KlinSim 2019


21 – 22 mars, 2019
KlinSim är en nationell förening som främjar det nationella samarbetet inom klinisk träning och medicinsk simulering.

Plats: Norrköping
Mer information: klinsim.se