HLR 2019

24 – 25 september, 2019
Det är viktigt att alla som arbetar inom HLR-området har goda kunskaper om prevention, tidiga insatser, fortsatt behandling under och efter hjärtstopp.

På kongressen kommer nya riktlinjer och nya Svenska utbildningsprogram att presenteras. Du kommer även att ta del av den senaste vetenskapen som ligger till grund för utbildningsprogrammen, presenterad av välrenommerade Svenska och internationella föreläsare.

Plats: Stockholm Waterfront Congress Centre
Mer information: hlrkonferens.se